Imsersok argitaratutako adierazten dutenaren arabera, %33 baino gehiagoko desgaitasun-maila dutenen artean, gizonezkoen kopurua emakumezkoena baino handiagoa da.

D.M: Desgaitasun Maila

Iturria: Imserso.

Geuk egindako taula

Azken datua: 2020ko abuztua