Imsersok argitaratutako datuek erakusten dutenez, % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten biztanleen indizea da handiena.

D.M: Desgaitasun Maila

Iturria: Imserso.

Geuk egindako taula

Azken datua: 2020ko abuztua