Biztanleria aktiboak eta jarduera-tasak behera egin dute, bai Bizkaian eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA) argitaratutako datuen arabera.

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2020ko urria.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta.