Estatistikako Institutu Nazionalak Biztanleria Aktiboaren Inkestako datuetan oinarrituta argitaratutako zifrek erakusten dute Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan bai Biztanleria okupatuaren zifrak bai Okupazio-tasak behera egin duela 2020ko I.Hiruilekoan.

 

Iturria: Eustat, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Apirila.