Estatistikako Institutu Nazionalaren datuek erakusten dute langabeen kopuruak gora egin duela Bizkaian eta Estatuan. Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, zifrak behera egin du.  Hiru lurraldeetako langabezia-tasak mugimendu horiei erantzuten die.

 

Iturria: Eustat, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Apirila.