Txikizkako Merkataritzaren salmentaren urtearteko tasak, Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT) argitaratu duenaren arabera, urtearteko termino negatiboetan dago bai Bizkaian eta bai EAEn, elikaduraren atalean izan ezik. Beraz, hirugarren hiruhilabeteko berreskurapen joera eten egin dela antzeman daiteke.

Iturria: Eustat. Behin behineko datuak 2020.
Azken datua: 2020ko Otsaila.