Eustatek emandako datuen arabera, txikizkako merkataritzaren aldakuntza positiboa izan da Bizkaian eta EAEn, % 2,9ko eta % 0,7ko hazkundearekin, hurrenez hurren. Nabarmentzekoa da Bizkaiko hazkundea EAEko gainerakoarekin alderatuta, eta “gainerako produktuen” arloaren ekarpen negatiboa EAEn.


Iturria: Eustat

Data: 2023ko azaroa