Erregistratutako langabezia. Urte arteko tasa, hileko balioetatik abiatuta. 2020ko uztaila datuak. Bizkaia, EAE eta Estatua.

rregistratutako langabezia nabarmen handitu da aztertutako hiru lurraldeetan, SEPEren apirileko datuen arabera…

Irakurri