Ezintasun iraunkorragatiko kontribuzio-prestazioen gaineko adierazle nagusiak.%

Datuek erakusten dute ezintasun iraunkor osoagatiko prestazio kontributiboen ehunekoak gora egin duela…

Irakurri