EUSTATen arabera, guztizko okupazio-tasak pixka bat behera egin du EAEn eta Bizkaian. HHEk erakusten du, halaber, Bizkaiko eta EAEko okupazio-tasak eta Estatu osoak gora egin dutela. Hori bat dator EUSTATek eta INEk emandako datuetan jarduera-tasaren hazkundeari eta langabezia-tasaren jaitsierari buruz emandako datuekin.

 

Iturria: EUSTAT eta INE

Data: 2024ko otsaila