EUSTATen arabera, guztizko okupazio-tasak pixka bat gora egin du EAEn eta Bizkaian. HHEk erakusten du, halaber, Bizkaiko eta EAEko okupazio-tasak eta Estatu osoak gora egin dutela. Hori bat dator EUSTATek eta INEk emandako datuetan jarduera-tasaren hazkundeari eta langabezia-tasaren jaitsierari buruz emandako datuekin.


Datua argitaratu den data: 2023ko urria

Iturria: INE eta Eustat