Estatistikako Institutu Nazionalak (INEk) irailean argitaratutako datuen arabera, Bizkaiak, EAEk eta Estatu osoak urte arteko KPIaren 3,7ko, 3,6ko eta 3,5eko aldakuntza-tasa dute, hurrenez hurren. Azpimarratu behar da elikagaien sektorea oso eragin-talde esanguratsua dela aztertutako hiru lurraldeetan. Hala ere, etxebizitzen eta energiaren sektoreak indize negatiboak izaten jarraitzen du.

Iturria: INE

Data: 2023ko azaroa