Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, Bizkaian 2020ko I. hiruilekoan empresa gutxiago daude konkurtsoan 2019ko IV. hiruhilekoarekin alderatuta.

Iturria: EIN

Geuk egindako taula

Data: 2020ko maiatza