EAEn berreskuratu egin dira inportazioak 2021eko bigarren hiruhilabete honetan Datacomexek argitaratutako datuen arabera. Horrela, 2020ko lehen hiruhilabetekoen gainetik kokatu dira lehenengo aldiz.

Produktuak aztertuz gero, produktu Kimiko eta enegetikoen hazkundea ikus datiteke.

Gune geografikoei erreparatuz, denek egin dute gora, Gainerako Europa izan ezik beste gune giztiak maximoetan kokatuz.

Iturria: Datacomex. Behin behineko datuak.
Data: 2021eko iraila.