Bizkaian eta EAEn berreskuratu egin dira inportazioak 2020ko hirugarren hiruhilabete honetan Datacomexek argitaratutako datuen arabera. Hala ere, pandemia aurreko zifretatik urrun daude. Produktuak aztertuz gero, tendentzia desberdinak daudela ikus daiteke: batzuek gorara egin dute, eta besteek beheraka. Gune geografikoak aztertuz, nabarmentzekoak dira Alemaniako eta Ozeaniako inportazioen beheraka, eta Erresuma Batuko eta Amerikakoen gorakada.

Iturria: Datacomex. Behin-behineko datuak.

Azken datua: 2020ko abendua.