Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkideogoan hazkundea eman da urteko bigarren hiruhilekoan inportazioak direla eta.

Produktuen arabera, elikagaien erosketak, lehengaiena, produktu energetikoena, automobilgintza sektorearena, Ekipamendu ondasunen eta beste merkantzia batzuen hazkundea, gora doa.

Gune geografikoen arabera, Eurogunea, Afrika, Amerika eta Ozeaniakoak gora doaz.

 

*Munduko totala EB-28 izan ezik eta lurraldeetako zehaztugabeko datuak.

Iturria:  Datacomex  (Ekonomi eta Lehiakortasun Ministerioa). Berezko taula.

Azken datua: 2019ko Ekaina.