Datacomexek argitaratutako datuen arabera, esportazioek behera egin dute Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Produktu energetiko eta semifakturetam esportazioek duten pisuaren murrizketa nabarmendu behar da.

Eremu geografikoen arabera, batez ere Ameriketaranzko eta EB-28 kanporanzko salmentak murriztu dira.

*Munduko totala EB-28 izan ezik eta lurraldeetako zehaztugabeko datuak.

Iturria: DataComex (Ekonomi eta Lehiakortasun Ministerioa). Berezko taula.

Azken datua: 2020ko Maiatza.