Esportazioak gora doaz aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, lurralde bietan.

Produktuen arabera, hazkunde orokorra eman da esportazioetan, pruduktu energetikoen garrantzia azpimarratuz.

Gune geografikoen arabera, salmenten igoera eman da bereziki Eurogunera eta Europar Batasun osora.

 

*Munduko totala EB-28 izan ezik eta lurraldeetako zehaztugabeko datuak.

Iturria: DataComex (Ekonomi eta Lehiakortasun Ministerioa). Berezko taula.

Azken datua: 2019ko Ekaina.