Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) argitaratutako datuen arabera, aztertutako hiru sektoreek, erauzte-industria, manufaktura-industria eta energia elektrikoa, gasa eta ura, bilakaera onuragarria adierazi dute 2022eko bigarren hiruhilekoan aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuz, indize orokorraren joera bera erakutsiz.

Data: 2022eko iraila
Iturria: EUSTAT. Hiruhilekoaren urtearteko tasa, hileroko datuak batuz.