Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren datuen arabera, ibilgailuen matrikulazioak lehen hiruhilabetean ikusitako beheranzko joera jarraitu du aztertutako hiru kategorietan, bai Bizkaian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan.

Iturria: DGT. Berezko taula.
Azken datua: 2020ko Uztaila.