Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak argitaratutako datuei erreparatuta, EAEko ekonomiarentzat aurreikusitako urte arteko hazkunde-tasa positiboa da 2021 eta 2022 urteetarako, urte honetako bigarren hiruhilabetean maximoetara helduz.

Eskaintzari dagokionez, hirugarren hiruhilabetetik Aurrera eskaintzaren hazkundea egonkortzea espero da, lehen sektorea nagusi mantenduko delarik.

Berreskurapena espero da 2021eko bigarren hiruhilabetetik aurrera, eta egonkortzea aurreikusten da 2021eko bigarren erdiari eta 2022ari begiratuz.