Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritzak argitaratutako datuei erreparatuta, EAEko ekonomiarentzat kalkulatutako urte arteko hazkunde-tasa negatiboa da 2020. urterako.

Eskaintzari dagokionez, 2020. urte osoko partida guztietan aurreikuspen negatiboei eusten zaie, eta 2021. urtean konpontzea aurreikusten da. Eskaintzarekin gertatzen den bezala, BPGk -3,6ko beherapen negatiboa izan du 2020an, eta 2021ean 2,6ra pasako da, zeinu positiboan, aurreikusten den bezala.

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Ogasun eta Ekonomia Saila. Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. Geuk egindako taula.

Azken datua: 2018ko ekaina