EUSTAT Euskal Estatistika Erakundeak argitaratu bezala, industri produkzioaren indizea murriztu egin da, oro har, Euskadin, batez ere abenduko datuen ondorioz. Beherakada handiena izan duen probintzia Araba izan da, eta Gipuzkoa, berriz, aldi horretan industria-ekoizpenean hazkunde txikia izan duen probintzia bakarra.

Data: 2024ko otsaila

Iturria: EUSTAT