Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datuen arabera, BPGaren eskariaren osagaiek urtearteko tasa negatiboetan jarraitzen dute aztertutako partida guztietarako, HHAAetako eta ekipoen ondasuneko gastuan izan ezik. Eskari nazionala nabarmentzekoa da, 2020 ostean lehenengoz tasa positiboan kokatzen baita.

Eskaintzari dagokionez, lehen sektorearen eta industriaren datu positiboak nabarmedu daitezke, urteko lehen hiruhilabetetik tasa negatiboan daramaten beste sektoreekin alderatuz.

BPGaren urtearteko aldakuntza % – 4,3koa izan da, aurreko hiruhilabeteko % – 8,5arekin alderatuz.

Data: 2021eko apirila
Iturria: INE