Erregistratutako langabezia nabarmen handitu da aztertutako hiru lurraldeetan, SEPEren apirileko datuen arabera.

Berriro ere, gizonak eta 25 urtetik beherakoak dira gehien kaltetutako taldeak, bai Bizkaian, bai EAEn, bai Estatuan.

Iturria: SEPE. Geuk egindako taula, “Erregistratutako langabezia sexuaren eta adinaren arabera, autonomia-erkidegoen eta probintzien arabera” taulan (SISPE metodologia) jasotako datuetan oinarrituta.

Azken datua: 2020ko Maiatza.