Urtearteko termino erlatiboetan, erregistratutako langabezia hazkunde tasak handitu egin dira hiru lurraldeetan (Bizkaia, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan).

Euskal Herrian, hazkunde positiboa handiagoa kategoria guztietan Bizkaiarekin alderatuta, beste adinak taldean izan ezik.

Estatu mailan, urte arteko langabezia tasa Bizkaian eta EAEn baino zertxobait handiagoa da, <25 urteko kategorian izan ezik.

 

Iturria: SEPE. Geuk egindako taula, “Erregistratutako langabezia sexuaren eta adinaren arabera, autonomia-erkidegoen eta probintzien arabera” taulan (SISPE metodologia) jasotako datuetan oinarrituta.

Azken datua: 2020ko Apirila.