bs-logo Deusto Business School-ek argitaratua

Kategoria: Adierazleak

Kanpo-merkataritza datuak. Bizkaiko inportazioak, 2019ko II. Hiruhilekoa mila eurotan.

Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkideogoan hazkundea eman da urteko bigarren hiruhilekoan inportazioak direla eta. Produktuen arabera, elikagaien erosketak, lehengaiena, produktu energetikoena, automobilgintza sektorearena, Ekipamendu ondasunen eta beste merkantzia batzuen hazkundea, gora doa. Gune geografikoen arabera, Eurogunea, Afrika, Amerika eta Ozeaniakoak gora doaz.   *Munduko totala EB-28 izan ezik eta lurraldeetako zehaztugabeko datuak. Iturria:  Datacomex  (Ekonomi eta Lehiakortasun Ministerioa). Berezko taula. Azken datua: 2019ko...

Irakurri

Gizarte-Segurantzako afiliazioak, hiruhilekoaren urtearteko tasa, 2019ko II. Hiruhilekoa

Urte arteko termino erlatiboetan, tasak gorantz egiten du Bizkaian  aurreko urteko hiruhileko berdinarekin alderatuta; baina beherantz Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan. Generoaren arabera, gizonezkoen datuak beherantz doaz eta emakumezkoena gorantz, aztertutako lurralde guztietan Iturria: Seguridad Social (Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa). Berezko taula Azken datua: 2019ko...

Irakurri