bs-logo Deusto Business School-ek argitaratua

Kategoria: Lan-merkatua

2020ko IV. Hiruhilekoaren BJAko datuak, Biztanleria okupatua eta okupazio-tasa

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako Biztanleriaren gaineko Inkestaren arabera, biztainleria okupatuak gora egin du Bizkaian eta EAEn 2020ko hirugarren hiruhilekoekin alderatuz, zifra honek lehenengo hiruhilekoak baino baxuagoa izaten jarritzen badu ere. Okupazio tasak ere gora egin du Bizkaian eta EAEn aurreko hiruhilekoarekin alderatuz. Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula. Azken datua: 2021eko urtarrila. OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa...

Irakurri

2020ko IV. Hiruhilekoaren BJAko datuak, Biztanleria aktiboa eta jarduera-tasa.

Biztanleria aktiboak eta jarduera-tasak gora egin dute, bai Bizkaian eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskal Estatistika Erakundeak Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA) argitaratutako datuen arabera.  Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula. Azken datua: 2021eko urtarrila OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa...

Irakurri