INE Estatistikako Institutu Nazionalak emandako datuen arabera, oro har, Estatuko BPGaren osagaiek urte arteko hazkundea izan dute 2023ko laugarren hiruhilekoan. Nabarmentzekoa da BPGari ekarpen negatiboa egiten dioten inportazioen hazkunde orokorra eta esportazioen eta ekipo-ondasunen galeraren dezelerazioa. Merkatuko prezioen araberako BPGren hazkundea % 1,6koa da.

Iturria: INE

Data: 2024ko martxoa