Estatistikako Euskal Institutuak (EUSTATek) argitaratutako datuen arabera, hiruhilekoen arteko terminoetan, sektoreko agregatuek bataz-bestekora itzulera erakutsi dute. Bai Barne Produktu Gordinak (BPGak) eta bai Industria Balio Erantsi Gordinak (Industria BEGak) antzerako joera mantendu dute.

Iturria: EUSTAT.
Berezko taula. Hiruhilekoen arteko tasa.
Data: 2021eko ekaina.