Biztanleria okupatuaren kopuruak behera egin du aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, bai Bizkaian zein Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako Biztanleriaren gaineko Inkestaren arabera. Halaber, adierazten du Bizkaiko eta EAEko enplegu-tasak behera egin duela aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2020ko uztaila.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta.