Oro har, biztanleria aktiboak gora egin du Bizkaiko eta EAEko hiruhilekoko datuetan, Eustatek argitaratutako datuen arabera. Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, Biztanleria Aktiboaren Inkestak goranzko balantzea erakusten du EAEn, Bizkaian eta Estatuan.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean Eustaten BJAk populazio-oinarri berriak hartu zituen. Aurtengo datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen biztanleriaren eguneratzearekin batera.

Iturria: INE eta Eustat