Eustatek argitaratu duenez, azken bost urteetan euskararen erabilerak etxean izan duen gorakada azpimarratu behar da. 2011ra arte, etxeko erabilerak hazkunde arina izan du (20 urtetan, %17 inguru mantendu da). 2016an, ordea, euskara etxean gaztelania adina edo gehiago erabiltzen dutenen ehunekoa %19 da, hau da, 2011n baino 1,8 puntu gehiago.

 

Iturria: Eustat

Inkesta soziolinguistikoa 2016 (2018/02/22)