EUSTAT Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako 2023ko hirugarren hiruhilekoko datuek erakusten dutenez, aztertutako sektoreek bilakaera dibergentea izan dute azalera handietako salmentetan Bizkaian eta EAEn.

Oro har, 2023ko hirugarren hiruhilekoan, bai Bizkaian, bai EAEn, azalera handietako salmentek hazkunde txikia izan dute. Gainerako produktuen eremuak balio negatiboetan jarraitzen du.

Iturria: EUSTAT

Data: 2024ko urtarrila