Estatitiskako Euskak Institutual, EUSTAT-ek argitaratutako azalera handietako salmentaren indizearen arabera, 2020ko laugarren hiruhilabeteko bilakaera positiboa da Bizkaian eta EAEn. Hala ere, Bizkaian gainerako produktuetan urtearteako tasa negatiboa dela ikus daiteke.

Iturria: EUSTAT, behin behineko datuak.
Hiruhilekoaren urtearteko tasa, hileko datuak batuz. 2010ko urtea oinarri hartuz.
Datua: 2021eko urtarrila.