Euskal Estatistika Erakundeko, EUSTAT,  datuek erakusten digutenez, Bizkaian indize orokorra jarrera baikorra duen bakarra da. Euskal Autonomia Erkidegoan ordea, indize orokorra eta elikadura positiboak dira, gainontzekoak ezkorrak direlarik bi lurraldeetan.

Hiruhilekoaren urtearteko tasa,hileko datuak batuz

Iturria : EUSTAT, behin behineko datuak,

2010ko urtea oinarri hartuz

Datua: 2020ko Apirila.