Euskal Estatistika Erakundeko, EUSTAT,  datuek tasa baikorra adierazten dute Bizkaian, baina aurreko hiruhilekoarena baino baxuagoa; eta Euskal Autonomia Erkidego osoan indizeak behera doa ere.

Hiruhilekoaren urtearteko tasa,hileko datuak batuz

Iturria : EUSTAT, behin behineko datuak,

2010ko urtea oinarri hartuz

Datua: 2020ko Urtarrila.