Euskal Estatistika Erakundeko, EUSTAT,  datuek tasa baikorra adierazten dute Bizkaian; baina Euskal Autonomia Erkidego osoan indizeak pixka bat behera doa.

Hiruhilekoaren urtearteko tasa,hileko datuak batuz

Iturria : EUSTAT, behin behineko datuak,

2010ko urtea oinarri hartuz

Datua: 2019ko Urria