Imsersok argitaratutako datuek erakusten dutenez, % 33ko desgaitasun-maila edo handiagoa duten biztanleen indizea handiena da. Sexuaren arabera, gizonak dira desgaitasun-maila handiena duten taldea aztertutako hiru lurraldeetan.

D.M: Desgaitasun Maila

Iturria: Imserso.

Geuk egindako taula

Azken datua: 2019ko abendua