Estatistikako Institutu Nazionalak Biztanleria Aktiboaren Inkestako datuetan oinarrituta argitaratutako zifrek erakusten dutenez, biztanleria aktiboak eta jarduera tasak behera egin dute Bizkaian eta EAEn, eta gora aldiz estatu mailan.

Iturria: INE, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2021Eko Urtarrila.