Biztanleria okupatuaren kopuruak gora egin du aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, bai Bizkaian zein Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustat Euskal Estatistika Erakundeak argitaratutako Biztanleriaren gaineko Inkestaren arabera. Hala ere, aurreko hiruhilabeetik alderatuta, kopuru hau baxua da. Enplegu-tasari dagokiones, behera egin du Bizkaian eta gora Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta.

Iturria: Eustat, Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta (BJA), geuk egindako taula.

Azken datua: 2020ko urria.

OHAR METODOLOGIKOA: 2015ean, Eustaten BJAk biztanleria-oinarri berriak hartu zituen. Uneko urteko datuak behin-behinekoak dira, eta aurreko urtekoak berrikusi egin dira, urte horretako urtarrilaren 1eko oinarria duen populazioa eguneratuta.