Estatistikako Institutu Nazionalak Biztanleria Aktiboaren Inkestako datuetan oinarrituta argitaratutako zifrek erakusten dute Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan bai Biztanleria okupatuaren zifrak bai Okupazio-tasak behera egin duela 2020ko III.Hiruilekoan.

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (INE), Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Urria.