Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, Biztanleria Aktiboaren Inkestak baieztatzen du biztanleria aktiboa eta jarduera-tasa murriztu direla, bai Bizkaian, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan 2020ko II. hiruilekoan.

Iturria: Eustat, Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI)

Azken datua: 2020ko Uztaila